Sabat Masala

40000201-3_1-aj-royal-ajwain-whole40000201-2_1-aj-royal-ajwain-whole

Ajwain

Rs.25.00 
30000305-3_1-aj-royal-cinnamon-dalchini30000305-2_1-aj-royal-cinnamon-dalchini

Dalchini /Cinnamon

Rs.18.00  - 25 gm
40018894-3_1-aj-royal-corianderdhania-seeds40018894-2_1-aj-royal-corianderdhania-seeds
40000204-3_1-aj-royal-cardamomelaichi-black40000204-2_1-aj-royal-cardamomelaichi-black

Elaichi/Cardamom Black

Rs.50.00Rs.200.00 Rs.45.00Rs.180.00 
20000463-3_1-aj-royal-cardamomelaichi-green20000463-2_1-aj-royal-cardamomelaichi-green
40056544_2-aj-royal-whole-garam-masala

Garam Masala Whole

Rs.150.00Rs.260.00 Rs.140.00Rs.250.00 
40026599-3_2-aj-royal-dry-gingeradarakh40026599-2_2-aj-royal-dry-gingeradarakh

Ginger/Adarakh Dry

Rs.25.00Rs.45.00 Rs.20.00Rs.38.00 
20000473-3_1-aj-royal-turmerichaldi-sticks20000473-2_1-aj-royal-turmerichaldi-sticks

Haldi/Turmeric Sabut

Rs.45.00 Rs.38.00  -250 gm
Imli (Tamarind )

Imli (Tamarind )

Rs.18.00 Rs.15.00  - 200 gm
20000487-2_1-aj-royal-tamarindimli

Imli/Tamarind Whole

Rs.85.00Rs.165.00 Rs.80.00Rs.160.00 
30000293-3_2-aj-royal-macejavitri30000293-2_2-aj-royal-macejavitri

Javitri/Mace

Rs.60.00 Rs.50.00  -25 gm
40000621_3-aj-royal-nutmegjayaphal

Jayaphal/Nutmeg

Rs.40.00 - 20 gm